Home Opinion KGOTSO LE BATHO – Molemong wa K.P.D Maphalla | THOTHOKISO KA Ace Moloi

KGOTSO LE BATHO – Molemong wa K.P.D Maphalla | THOTHOKISO KA Ace Moloi

by centra
0 comment

SOURCE: ACE MOLOI

IMG 2370
KGOTSO LE BATHO - Molemong wa K.P.D Maphalla | THOTHOKISO KA Ace Moloi 3

KGOTSO LE BATHO – Molemong wa K.P.D Maphalla

THOTHOKISO KA Ace Moloi

A re siya Maphalla, setjhaba sa phalla sa metsi
Ya wa tshiya, motjholoko ka tsheya a lebala kgetsi
Ya rapama Raqhwe, fifi la wela lehae la Wetsi
Tlhaho ya qakeha: ntho towe o Mopheme kapa o Metsi?

Re hopola tshiu tseo, o apesa Sesotho seriti
Kajeno ho thwe botsang lebitla, re aparetswe ke meriti
Tsa tsholoha kgapha tsa ka ha maru a rwalellana
Nna ke mang ntle le wena, ke a tlalellana

O re rutile hore botjha ke palesa ya bohlokwa
Hore puo ke sebetsa tshireletsong ya botjhaba
Ka thothokiso o eme sekgeong sa boitshepo
Ho rona ntlo ya hao e tla dula e le bonamelo

Lehodimong dula o puruma ka tlotlontswe e tebileng sa mosadi
Naha e fanyehile bangodi fapanong sa bofutsana, puso ke e bolotsana
Batswadi ho nyakalla ha bana ba furalla puo tsa lapeng
Malapeng ke Hong! Hong! o ka tiisa re Hong Kong

Phomola mohale wa ho abelwa manong
Robala mampodi wa ho ketola dilehe ka bokgeleke
Kgutsa mohlabani wa ho dula qhowa
Makgabane a hao a babatswa le ke dimumu

“The opinions expressed in this article are those of the author. They do not represent the opinions or views of Central news 

Related Articles

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept